De huwelijkscontracten

Inbreng van een onroerend goed

... in het gemeenschappelijk vermogen in te brengen.
Tengevolge van voormelde inbreng zal vanaf de huwelijksdag gemelde bouwgrond de gemeenschappelijke eigendom worden van beide echtgenoten.