Huwelijkscontract

Het is mogelijk dat een van de aanstaande echtgenoten reeds eigenaar is van een onroerend goed en dat het de wens is om dit onroerend goed in te brengen in de huwelijkgemeenschap.

Zeker indien er nog een hypothecaire lening lopende is waarmee de aankoop van het onroerend goed werd gefinancierd, kan het de wens zijn om dit onroerend goed samen te bezitten. Inzake registratierechten is de goedkoopste oplossing dan om het onroerend goed samen met de nog lopende hypothecaire lening in te brengen in een huwelijksgemeenschap.

Immers indien het onroerend goed eigen zou blijven en men zou huwen met scheiding van goederen, zal bij de verdeling na het huwelijk, het huis niet meer in de verdeling vallen. Indein de hyopthecaire lening aangegaan om het huis te verwerven door beide echtgenoten zal worden terugbetaald tijdens hun huwelijk, kan het merkwaardige resultaat van zuivere scheiding van goederen zijn dat 1 partner toch niet mee eigenaar wordt.

Het inbrengen in een huwelijkgemeenschap voorafgaand aan het huwelijk, moet men in een huwelijkscontract dat vrij goedkoop en eenvoudig kan worden opgemaakt door een notaris.

Na het huwelijk is het ook nog mogelijk mits naleving van de procedire voor we wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, maar die is veel ingewikkelder en duurt anno 2007 vaak meer dan een jaar lang omdat naast de notariele akte onder andere de homologatie van de rechtbank vereist is.

Het opstellen van notariele akten