Boek 1 : Titel V.- Het huwelijk

Hoofdstuk I. Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan

Artikel 162 anno 2006:

In de zijlijn is het huwelijk verboden tussen broers, tussen zusters of tussen broer en zuster.