Boek 1 : Titel V. : Het huwelijk
....

HoofdstukVII. - Ontbinding van het huwelijk

Art. 227. Het huwelijk wordt ontbonden :
  1° door de dood van een van de echtgenoten;
  2° door echtscheiding

Wetsgeschiedenis