Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek 1 : Titel V. : Het huwelijk
....

HoofdstukVII. - Ontbinding van het huwelijk

Art. 227. Het huwelijk wordt ontbonden :
  1° door de dood van een van de echtgenoten;
  2° door echtscheiding (...) <W 15-12-1949, art. 28, 2°>

Hoofdstuk VIII. - Tweede huwelijk

Art. 228. (Opgeheven) <W 31-03-1987, art. 35>

Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek 1 : Titel VI. : Echtscheiding