BW  - Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels - Hoofdstuk II. - Wettelijk stelsel

Afdeling V. Ontbinding van het wettelijk stelsel: Algemene bepalingen - Vergoedingsrekeningen - Verrekening van de lasten - Verrekening van de vergoedingen - Verdeling - Schulden tussen echtgenoten.

§ 1. Algemene bepalingen


 Art. 1429. De ontbinding van het wettelijk stelsel door echtscheiding of scheiding van tafel en bed op een der gronden vermeld in de artikelen 229, 231 en 232, maakt de overlevingsrechten niet opvorderbaar.

De echtgenoot in wiens voordeel een contractuele erfstelling is bedongen, behoudt echter het genot daarvan bij het overlijden van de andere echtgenoot, behoudens het verval bedoeld in de artikelen 299 en 311bis.

De ontbinding van het wettelijk stelsel door scheiding van goederen maakt de overlevingsrechten niet opvorderbaar; de echtgenoot in wiens voordeel die rechten zijn bedongen, behoudt echter de bevoegdheid om ze uit te oefenen bij het overlijden van de andere echtgenoot.

Rechtsleer

2006 : Schuldechtscheiding en verval van huwelijksvoordelen