BW  - Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels - Hoofdstuk II. - Wettelijk stelsel

Afdeling V. Ontbinding van het wettelijk stelsel: Algemene bepalingen - Vergoedingsrekeningen - Verrekening van de lasten - Verrekening van de vergoedingen - Verdeling - Schulden tussen echtgenoten.

§ 1. Algemene bepalingen

Art. 1427. Het wettelijk stelsel wordt ontbonden door :

Art. 1428. Boedelbeschrijving

Art. 1429. Overlevingsrechten 

Art. 1430. De ontbinding van het stelsel heeft vereffening en verdeling ten gevolge.

Vooraf wordt voor elke echtgenoot een rekening opgemaakt van de vergoedingen tussen het gemeenschappelijk vermogen en zijn eigen vermogen.

Vervolgens wordt overgegaan tot de verrekening van de lasten en de verdeling van de netto-baten.

De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verdeling en veiling en die van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verdeling van nalatenschappen zijn van overeenkomstige toepassing.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

De post communautaire onverdeeldheid

Hoewel anno 2006 volgens artikel 1278 Ger. W. de echtscheiding wat de goederen betreft tussen de echtgenoten terugwerkt tot de eerste vordering, zal men toch pas na de echtscheiding kunnen beginnen met de vereffening-verdeling van het gemeenschappelijk vermogen.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht