verdeling

Verdeling huwelijksgemeenschap

Echtgenoten kunnen gehuwd zijn onder een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten.

Ingevolge de echtscheiding, kan deze vermogensrechtelijke regeling niet meer verder bestaan. De ontbinding van het huwelijk ontneemt de bestaansreden voor deze gemeenschap van goederen.

De wet voorziet hoe er moet afgerekend worden tussen de echtgenoten.

Huwelijkscontracten kunnen deze wettelijke regeling op bepaalde punten hebben gewijzigd of aangevuld.