ascendentenverdeling door echtgenoten

Onder de levenden
In de vorm van een ascendentenverdeling bij schenking onder de levenden, kunnen beide echtgenoten samen optreden in dezelfde akte waarbij de goederen worden geschonken.

Bij overlijden
Een testament moet een laatste wilsbeschikking zijn, en daarom moet het steeds herroepbaar zijn. Daarom is een conjunctief testament waarin twee echtgenoten samen optreden nietig. Ook ascendentenverdeling in de vorm van een testament zal dus nooit door twee echtgenoten samen in dezelfde akte kunnen worden opgemaakt.
ascendentenverdeling  2007 : topics - dialogen - clausules