Huwelijkscontract
Hoofdstuk III : Overeenkomsten die het wettelijk stelsel kunnen wijzigen

§ 3. Bedingen die afwijken van de regels der gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen

Art. 1461. Echtgenoten kunnen overeenkomen dat de langstlevende of een hunner indien hij het langst leeft, bij de verdeling een ander deel dan de helft, of zelfs het gehele vermogen, zal ontvangen.

Rechtsleer

2007 : Bedingen van ongelijke verdeling