Huwelijkscontract
Huwelijksvoordelen en successieplanning

Bedingen van ongelijke verdeling

Artikel 1461 BW

Bij ongelijke verdeling dienen de echtgenoten rekening te houden met de fictiebepaling artikel 5 in het wetboek van successierechten.

Bovendien zullen de erfgenamen van de langstlevende ook successierechten betalen.

Stel dat vader en moeder een opbrengsteigendom bezitten en dit eigendom behoort tot hun gemeenschappelijk vermogen.

Door een beding van ongelijke verdeling komt het eigendom volledig toe aan de langstlevende ouder. Bij het overlijden van de eerststervende zal de langstlevende op de helft van de waarde van het opbrengsteigendom successierechten betalen.

Bij het overlijden van de langstlevende zullen zijn erfgenamen successierechten moeten betalen op de waarde van het opbrengsteigendom in zijn geheel.

In feite betaalt men dan op de helft van het opbrengsteigendom twee keren successierechten. Dit had kunnen vermeden worden. Indien vader en moeder het gemeenschappelijk vermogen gelijk hadden verdeeld bij het overlijden van de eerststervende van hen, zou er dan op de helft successierecht betaald zijn, en daarna bij het overlijden van de lanstlevende zouden zijn erfgenamen op de andere helft successierecht betaald hebben.