verdeling van het gemeenschappelijk vermogen

eye.gif (4900 bytes)

Indien niets voorzien is in een huwelijkscontract, wordt een gemeenschappelijk vermogen tussen echtgenoten bij overlijden verdeeld voor de helft aan ieder.

Successierecht

Huwelijksovereenkomsten die niet onder de regelen betreffende de schenkingen onderworpen zijn en waardoor aan een van de echtgenoten meer dan de helft van de gemeenschap wordt toegekend, vallen onder de toepassing van het successierecht, hoewel deze goederen burgerrechtelijk niet van de nalatenschap van de erflater afhangen. Dit is een zogenaamde fictiebepaling.