Successieplanning tussen echtgenoten in 2006
Gemeenschapsstelsels - Scheiding van goederen

De volledige toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen

Artikel 5 W. Succ. is hierop niet van toepassing. De wettekst bepaalt zelf dat de toebedeling moet zijn gedaan op voorwaarde van overleving.

Artikel 5 W. Succ. is niet van toepassing.

Maar artikel 2 W. Succ. is volgens administratie van toepassing in de mate van  art. 1464 BW - Art. 1465 BW.