Successieplanning tussen echtgenoten in 2006
Gemeenschapsstelsels - Scheiding van goederen

Scheiding van goederen met verrekenbeding

Hof van Beroep te Antwerpen, 5 oktober 2004

Artikel 5 W. Succ. is niet van toepassing.

Maar artikel 2 W. Succ. is volgens administratie van toepassing in de mate van  art. 1464 BW - Art. 1465 BW.