Recht in Belgie - Huwelijk - Familie

RECHT: Het huwelijk en de familie

In 2005 bevat het Burgerlijk Wetboek volgende regeling met betreffing tot het verbieden van een huwelijk binnen de familie:

"Art. 161. Het huwelijk is verboden tussen alle (...) bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn. <W 31-03-1987, art. 25>

Art. 162. In de zijlijn is het huwelijk verboden tussen (broers, tussen zusters of tussen broer en zuster) (...). <W 31-03-1987, art. 25> <W 2001-03-27/38, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 21-05-2001> <W 2003-02-13/36, art. 4, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003>
(Lid opgeheven) <W 2001-03-27/38, art. 2, 010; ED : 21-05-2001>

Art. 163. <W 2003-02-13/36, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003> Het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef.

Art. 164. <W 2003-02-13/36, art. 6, 015; Inwerkingtreding : 01-06-2003> Echter kan de Koning, om gewichtige redenen, het in het vorige artikel bevatte verbod opheffen evenals het in artikel 162 bevatte verbod betreffende huwelijken tussen schoonbroeder en schoonzuster, schoonbroeder en schoonbroeder of schoonzuster en schoonzuster."

Belgie6

Law in Belgium - Marriage - Family

by www.2747.com - international law forum - contact