Het huwelijk met familie is verboden

Art. 161. Het huwelijk is verboden tussen alle bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn. (W 31-03-1987, art. 25)

Art. 162. In de zijlijn is het huwelijk verboden tussen de broeder en zuster (W 2001-03-27/38, art. 2, Inwerkingtreding: 21-05-2001)

Art. 163. Het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht, tante en neef.

Art. 164. Echter kan de Koning, om gewichtige redenen, het in het vorige artikel vervatte verbod opheffen (...) (wet 2001-03-27/38, art. 3, Inwerkingtreding : 21-05-2001

Sinds de invoering van het homohuwelijk, werden de verbodsbepalingen geslachtsneutraal gemaakt.

Belgie