Huwen met bloed- of aanverwanten

 

 

Art. 161. Het huwelijk is verboden tussen alle (...) bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn. <W 31-03-1987, art. 25>
Art. 162. In de zijlijn is het huwelijk verboden tussen de (...) broeder en zuster (...). <W 31-03-1987, art. 25> <W 2001-03-27/38, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 21-05-2001>
(Lid opgeheven) <W 2001-03-27/38, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 21-05-2001>
Art. 163. Het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht, tante en neef.
Art. 164. <W 01-07-1957, Art. 1> Echter kan de Koning, om gewichtige redenen, het in het vorige artikel vervatte verbod opheffen (...). <W 2001-03-27/38, art. 3, 010; Inwerkingtreding : 21-05-2001>