Huwen met bloed- of aanverwanten

1. Het huwelijk is verboden tussen alle bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn.


2. In de zijlijn is het huwelijk verboden tussen broers, tussen zusters of tussen broer en zuster


3. Het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef

Echter kan de Koning, om gewichtige redenen, het in het vorige artikel bevatte verbod opheffen evenals het in artikel 162 bevatte verbod betreffende huwelijken tussen schoonbroeder en schoonzuster, schoonbroeder en schoonbroeder of schoonzuster en schoonzuster.

 

Er staat een fout van de wetgever in de wet van 13 FEBRUARI 2003. - Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (1)

Art. 6. Artikel 164 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :
Art. 164. - Echter kan de Koning, om gewichtige redenen, het in het vorige artikel bevatte verbod opheffen evenals het in artikel 162 bevatte verbod betreffende huwelijken tussen schoonbroeder en schoonzuster, schoonbroeder en schoonbroeder of schoonzuster en schoonzuster.

Maar deze laatste huwelijken zijn niet meer verboden, dus waarom zou men dan ontheffing van het verbod behoeven.

In 2001 werd het verbod van huwelijk tussen schoonbroer en schoonzus opgeheven.