Het huwelijk met familie is verboden

Enerzijds is het huwelijk binnen eenzelfde familie verboden omdat het biologisch gezien beter is van bloed te vermengen

Anderzijds zijn zijn er ook verbodsbepalingen op huwelijken binnen eenzelfde familie om te voorkomen dat er intrigues zouden zijn

1. Het huwelijk is verboden tussen alle bloedverwanten in de rechte opgaande en nederdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn.


2. In de zijlijn is het huwelijk verboden tussen broers, tussen zusters of tussen broer en zuster


3. Het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef

4. Echter kan de Koning, om gewichtige redenen, dit  verbod opheffen

Belgium