De gezinswoning en de rechten van de echtgeno(o)t(e)

Berscherming van de voornaamste gezinswoning

Bescherming bij verkoop

Bescherming bij hypotheekvestiging

Bescherming bij huurovereenkomsten

2747.com / law / marriage / family home

contact

Huwelijksvermogenrecht

Feitelijke samenwoning

Echtscheidingsrecht

Burgerlijk recht

In artikel 215 Belgisch Burgerlijk Wetboek staat de bescherming van de gezinswoning vermeld die op alle huwelijken verplicht van toepassing is.

Bij verkoop is de instemming vereist van beide echtgenoten ook al behoort de gezinswoning volledig tot het eigen vermogen van slechts een van de echtgenoten. Deze regel is dus ook van toepassing op echtgenoten die gehuwd zijn onder zuivere scheiding van goederen.

Bij aankoop van een woning die als gezinswoning zal bestemd worden zal de bank meestal vragen in het kader van de hypotheekvestiging dat de andere echtgenoot toch mee tekent, ook al is hij geen eigenaar. De aankoop zelf van het onroerend goed zal slechts door de echtgenoot die eigenaar wordt getekend worden.