De reserve van de langstlevende echtgenoot

1981: invoering van artikel 9125 bis BW

In 1981 heeft de wetgever vooreerst reservataire erfaanspraken ingevoerd voor de langstlevende echtgenoot.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

Artikel 915 bis BW

Deze wettekst werd ingevoerd in 1981. In 1987 werd een klein technisch detail aangepast ingevolge het gewijzigde echtscheidingsrecht.

In 2003 werd aan art 915bis BW een vijfde paragraaf toegevoegd, inzake de reserve ingeval van afstammelingen uit een vorige relatie.

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht