Gehuwd
BW - Boek 3 - Titel 5. Huwelijksvermogensstelsels - Hoofdstuk 2. Het Wettelijk Stelsel

Afdeling I. - Vermogens en wederbelegging

Art. 1398. Het wettelijk stelsel berust op het bestaan van drie vermogens : het eigen vermogen van elk van beide echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten, zoals die worden omschreven in de hiernavolgende artikelen.

  § 1. Baten van de eigen vermogens

  § 2. Wederbelegging
 
  § 3. Baten van het gemeenschappelijk vermogen
 
  § 4. Lasten van de eigen vermogens en van het gemeenschappelijk vermogen