BW - Boek III. - Titel V. Huwelijksvermogensstelsels - Hoofdstuk 2. Het Wettelijk Stelsel

Afdeling I: Vermogens en wederbelegging : Baten van de eigen vermogens - Wederbelegging - Baten van het gemeenschappelijk vermogenLasten van de eigen vermogens en van het gemeenschappelijk vermogen

§ 1. Baten van de eigen vermogens


Artikel 1399 : Eigen zijn ...


Artikel 1400 : Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging en behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat ....


Artikel 1401: Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging ....Wettekst 2007