BW - Boek III. - Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels - Hoofdstuk II. - Wettelijk stelsel

Afdeling I: Vermogens en wederbelegging : Baten van de eigen vermogens - Wederbelegging - Baten van het gemeenschappelijk vermogen - Lasten van de eigen vermogens en van het gemeenschappelijk vermogen.

Baten van het gemeenschappelijk vermogen

Art. 1405. Gemeenschappelijk zijn :

  1. de inkomsten uit de beroepsbezigheden van elk der echtgenoten, alle inkomsten of vergoedingen die ze vervangen of aanvullen, evenals de inkomsten uit openbare of particuliere mandaten;

  2. de vruchten, inkomsten, interesten van hun eigen goederen;

  3. de goederen geschonken of vermaakt aan de twee echtgenoten samen of aan een van hen onder beding dat die goederen gemeenschappelijk zullen zijn;

  4. alle goederen waarvan niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten eigen zijn ingevolge enige wetsbepaling.