Belgisch internationaal huwelijksvermogenrecht in 1989

In de 19de eeuw komt het continentaal-Europese recht onder de overheersende invloed van de opvatting dat het huwelijksverlogensrecht tot het personneel statuut behoort.
Het huwelijksvermogensrecht wordt beheerst door de nationale wet van de man. Dit wordt ook de opvatting van de Belgisch rechtsleer (Rolin, 1897).

Het Belgisch Hof van Cassatie bevestigde op 10 april 1980 dat het huwelijksvermogenrecht tot het personeel statuut behoort en bijgevolg beheerst wordt door de wet van de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten.

De rechtsleer is het er anno 1989 over eens dat bij verschillende nationaliteit van de echtgenoten, het huwelijksvermogensrecht wordt beheerst door de wet van de eerste echtelijke verblijfplaats.


Topic 2007 : Verandering van nationaliteit door het huwelijk.