Het huwelijksvermogensrecht

Het primair Belgisch Huwelijksvermogensstelsel

Verplicht van toepassing op alle huwelijken.

IPR

 

Het secundair Belgisch Huwelijksvermogensstelsel

Het wettelijk stelsel: automatisch van toepassing als er geen huwelijkscontract is

IPR: Voor huwelijken afgesloten vanaf 1 oktober 2004 is het in principe het recht van het land van de eerste gewone verblijfplaats van de echtgenoten

 

Huwelijkscontracten: Scheiding van goederen, Algehele gemeenschap van goederen, Contractuele erfstellingen in het huwelijkscontract

IPR: Sinds 2004 een beperking van de keuzevrijheid

 

Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

Bevoegde rechtbank: rechtbank van eerste aanleg, homologatie

Notariele akte:

Procedure: Grote wijziging, middelgrote wijziging, kleine wijziging

IPR: Bevoegde rechtbank,

 

Vereffening van het stelsel

Bij ontbinding van het huwelijk.

 

IPR: internationaal privaatrecht

toepasselijk recht, overgangsrecht, rechtskeuze

 

2747.com / law / marriage / fortune

contact

Familiaal vermogensrecht

Notarieel recht

Burgerlijk recht

Erfrecht

Vennootschapsrecht

Fiscaal recht

 

Wettelijk stelsel

Wie geen huwelijkscontract maakt, valt automatisch bij het aangaan van het huwelijk onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel. In Belgie is dat in 2005 een stelsel met een gemeenschap van aanwinsten.

Huwelijkscontract

Daarvoor zal men verplicht moeten langsgaan bij een notaris.

Wijziging huwelijksvermogensstelsel

Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen aan het huwelijksvermogensstelsel tijdens het huwelijk. Sommige wijzigingen kunnen zeer eenvoudig bij de notaris worden doorgevoerd. Andere wijzigingen zoals het overgaan op scheiding van goederen vanuit een wettelijk stelsel, zijn zeer ingewikkeld, tijdrovend en duur in 2005.

Trefwoorden inzake het huwelijk in Belgie:

overspel testament huwelijkscontract schenking notaris

 

Het huwelijk en het vermogen van iedere echtgenoot

1. Iedere natuurlijke persoon ook al is hij gehuwd heeft in principe steeds maar één vermogen.

2. Voor gehuwde personen voorziet de wet speciale regels aangaande hun vermogen: het huwelijksvermogensstelsel

3. Ingeval van zuivere scheiding van goederen wordt het vermogen van iedere echtgenoot zoveel mogelijk van dat van de andere echtgenoot gescheiden gehouden

4. Wie geen huwelijkscontract heeft, valt automatisch onder de regeling zoals ze in de wet is voorzien, dit is het wettelijk stelsel.

5. Het wettelijk stelsel is er een met een gemeenschap van aanwinsten. In dit geval vallen alle beroepsinkomsten en opbrengsten in de gemeenschap die tussen de echtgenoten bestaat.

6. Na ontbinding van het huwelijk, moet ook het huwelijksvermogensstelsel worden stopgezet.

Zie ook: HUWELIJK: gemeenschap - nalatenschap - erfgenaan