Het huwelijk en het vermogen van iedere echtgenoot

Ingeval van zuivere scheiding van goederen wordt het vermogen van iedere echtgenoot zoveel mogelijk van dat van de andere echtgenoot gescheiden gehouden.

Indien men een stelsel met scheiding van goederen wenst moet men zelf de nodige stappen ondernemen door naar een notaris te gaan.

Onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen hoort een bankrekening die op naam staat van één van de echtgenoten alleen, ook alleen aan hem toe.

Ook alle inkosten behoren toe aan de echtgenoot van wie ze eigendom zijn. Men moet wel bijdragen in de lasten van het huwelijk in verhouding tot het vermogen waarover men beschikt. Wilt men gierig zijn, dan moet men daar binnen het huwelijk maar over overeenkomen. Anders is er geen huwelijk meer.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com