Stopzetting van de speciale regeling voor gehuwden betreffende hun vermogen

Stopzetting van het huwelijksvermogensstelsel is verplicht ingevolge ontbinding van het huwelijk.

 

Ingeval van ontbinding door het overlijden van een van de echtgenoten, zal men eerst het huwelijksvermogensstelsel afhandelen alvorens men kan bepalen wat de nalatenschap van de overledene bevat.

 

 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com