De meubelen en het huisraad van gehuwden

Men moet zich afvragen van wie welke meubelen zijn. Tussen gehuwden moet men zien in het huwelijksvermogensstelsel. Daar kan men bijvoorbeeld vinden hoe men kan bewijzen wat van wie is. Meestal zal de bewijslast heel soepel zijn, zodat zelfs met algemene bekendheid kan worden bewezen.(1.)

Ook bij samenwonenden ontstaat een vermoeden van eigendom van meubelen. Bezit is immers de eigendomstitel voor roerende goederen, tenzij men het anders kan bewijzen.(2.)

(3.)

(4.)

(5.)