Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 : Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IX. Beschikkingen tussen echtgenoten, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij tijdens het huwelijk

Artikel 1096 BW anno 2007:

Alle schenkingen, tussen echtgenoten tijdens het huwelijk anders dan bij huwelijkscontract gedaan, zijn steeds herroepelijk, hoewel zij schenkingen onder de levenden worden genoemd.

Deze schenkingen worden niet herroepen door de geboorte van kinderen.

Commentaar

Normaal mogen schenkingen niet worden herroepen (Artikel 894 BW).

Maar voor schenkingen tussen echtgenoten maakt de wetgever een onderscheid:
- de contractuele erfstellingen (die in de vorm van huwelijkse voorwaarden moeten gedaan worden) zijn effectief onherroepelijk;
- de schenkingen tussen echtgenoten gedaan buiten de huwelijkse voorwaarden zijn essentieel herroepbaar.

Deze bijzondere regeling is door de wetgever ingegven vanuit de vrees voor captatie binnen het huwelijk.

Om deze herroepelijkheid van schenkingen tussen echtgenoten te waarborgen voorziet artikel 1097 BW dat echtgenoten elkaar geen schenking mogen doen in dezelfde akte (tenzij bij huwelijkscontract).