Registratierecht op schenking tussen samenwonenden

Samenwonenden kunnen elkaar schenkingen doen.

Maar er wordt een registratierecht op schenkingen geheven.

Het gunstige tarief inzake registratierecht dat tussen gehuwden bestaat, is sinds 2004 in Vlaanderen ook van toepassing op samenwonenden ingevolge artikel 132 W. Reg. : samenwonenden.
Samenwoning 2007: topics - dialogen - clausule