law - marriage - gift

Een (gewone) contractuele erfstelling

Een echte contractuele erfstelling
Deze wordt steeds gedaan binnen het kader van de huwelijkse voorwaarden en valt niet onder de uitzondering van de herroepbaarheid van schenkingen tussen echtgenoten.

Zowel de familie van het koppel als zelfs derden of de echtgenoten onderling (ingevolge artikel 1093 BW) kunnen echtgeno(o)t(e) of zelfs de kinderen die uit het huwelijk zullen geboren worden een schenking doen van actuele en/of toekomstige goederen (als die nog deel uitmaken van de nalatenschap).

Wat daarbij verhinderd wordt is dat de insteller van de contractuele erfstelling nog om niet over deze actuele en toekomstige goederen zou kunnen beschikken.

In 1804 bij het opstellen van het Burgerlijk Wetboek waren contractuele erfstellingen normaal om een huwelijk te bevorderen. Anno 2007 komen ze erg onsympathiek over (alsof men trouwt om te erven).

Een gewone contractuele erfstelling
Een echtgenoot kan actuele of toekomstige goederen schenken aan zijn huwelijkspartner.
Maar dien die schenking buiten de huwelijkse voorwaarden gedaan wordt dan is ze herroepelijk volgens artikel 1096 BW.

Anno 2007 komt een gewone contractuele erfstelling (buiten huwelijkscontract) psychologisch aangenamer over dan het maken van een testament ten voordele van de huwelijkspartner.

Omwille van de herroepelijkheid van de schenking van zijn toekomstige nalatenschap bereikt men in feite juist hetzelfde resultaat als met het aanstellen tot algemene legataris bij testament.
Schenking 2007: topics - dialogen - clausules