Schenkingen tussen gehuwden

De contractuele erfstelling

- In het huwelijkscontract

- Buiten het huwelijkscontract: wederzijdse schenking tussen echtgenoten

 

1. Echtgenoten kunnen elkaar een schenking doen van de goederen die ze zullen nalaten bij hun overlijden

2. Schenkingen tussen echtgenoten zijn bijna steeds eenzijdig herroepelijk

3. Een contractuele erfstelling buiten het huwelijkscontract opgemaakt is steeds herroepbaar.

4. Indien er een contractuele erfstelling wordt opgenomen in een huwelijkscontract, dan kan men daaraan verzaken voor het overlijden. Een contractuele erfstelling tussen echtgenoten is essentieel ad nutum (onmiddellijk) herroepbaar.

5. Een contractuelle erfstelling in het huwelijkscontract bedongen is onherroepelijk, maar er kan wel aan verzaakt worden.

6. Wie in zijn huwelijkscontract bepaalt dat wie langst leeft al heeft, kan daar nadien niet aan verzaken, zowel tijdens het huwelijk als na het overlijden. Bevoordelingen in het huwelijkscontract daaraan kan men niet verzaken, en die kunnen uiteraard ook niet eenzijdig herroepen worden. Wel kunnen de echtgenoten mits onderling akkoord en onder toezicht van de rechtbank het huwelijksvermogenesstelse wijzigen.

Zie ook: Law / gift / marriage : Schenkingen door gehuwden aan derden

 

 

 

Zie ook: SCHENKING - gehuwden