Echtgenoten kunnen elkaar schenkingen doen in het huwelijkscontract van de goederen die ze zullen nalaten bij hun overlijden.

Dit zijn schenkingen van toekomstige goederen. Normaal is dat niet toegelaten.

 

Deze schenkingen zijn onherroepelijk.

 

Alleen mits wijziging van het huwelijkscontract kan een dergelijke schenking herreopen worden.

 

Men noemt dit een contractuele erfstelling.

 

Volgende bladzijde >>