Schenkingen tussen echtgenoten zijn bijna steeds eenzijdig herroepelijk

Normaal gezien zijn schenkingen onherroepelijk. Gegeven is gegeven.

In de wet is echter voorzien dat schenkingen tussen echtgenoten gedaan eenzijdig mogen herroepen worden.

Normaal gezien ontdoet men zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak.

Het Burgerlijk Wetboek voorziet echter dat echtgenoten elkaar ook de goederen die zij zullen nalaten kunnen schenken. Dit is een contractuele erfstelling.

De contractuele erfstelling kan worden opgemaakt als een losstaand document. Zoals alle schenkingen tussen echtgenoten is zij dan steeds eenzijdig herroepbaar. Het is zeer eenvoudig om dergelijke contractuele erfstelling te herroepen.

Het Burgerlijk Wetboek voorziet ook dat schenkingen tussen echtgenoten deel kunnen uitmaken van het huwelijkscontract. In dat geval kan mits het volgen van de procedure tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel de contractuele erfstelling tussen echtgenoten worden herroepen. Maar dit is geen procedure die men eenzijdig kan voeren.

Volgende bladzijde >>