Door het huwelijk worden echtgenoten automatisch elkaars erfgenaam

1. De langstlevende erft het vruchtgebruik op de nalatenschap van de eerststervende wanneer de overledene afstammelingen nalaat

2. De langstlevende erft alles indien de overledene geen enkele erfgenaam nalaat

3. De langstlevende erft de volle eigendom van een gemeenschap en het vruchtgebruik op de eigen goederen van de overleden huwelijkspartner  indien de overledene andere erfgenamen dan afstammelingen nalaat

4. De langstlevende is reservatair erfgenaam voor het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap

5. Ingeval van feitelijke scheiding is het mogelijk de huwelijkspartner volledig te onterven

Zie ook: HUWELIJK - nalatenschap

rechtinbelgie@2747.com