Door het huwelijk worden echtgenoten automatisch elkaars erfgenaam

De langstlevende huwelijkspartner erft het vruchtgebruik op alles wat behoort tot de nalatenschap van zijn of haar echtgenoot(e).

Dit erfrecht werd in 1981 zo bepaald. Voordien erfde de langstlevende minder.

Bovendien is dit erfrecht sinds 1981 deels een reservatair erfrecht. Dit betrekent dat men zijn huwelijkspertner niet meer volledig kan onterven, tenzij onder bepaalde voorwaardeb wanneer men feitelijk gescheiden leeft.

De kinderen erven dus alleen nog naakte eigendom. Hierdoor onstaat er geen onverdeeldheid tussen de kinderen en de langstlevende. Voor 1981 was dit wel het geval en toen konden de kinderen daardoor de uitonverdeeldheid treding vorderen. Niemand kan immers gedwongen worden in onverdeeldheid te blijven volgens artikel 815 Burgerlijk Wetboek.

In de wet van 1981 heeft men wel bepaalde mogelijkheid gezien om de splitsing tussen vruchgebruik en naakte eigendom op te heffen en om te zetten in volle eigendom, zowel ten voordelen van de langstlevende huwelijkspartner als ten voordele van de kinderen.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com