Door het huwelijk worden echtgenoten automatisch elkaars erfgenaam

Dat de overledene geen afstammelingen nalaat komt wel regelmatig voor.

In dit geval erft zijn huwelijkspartner veel meer dan normaal.

Wel wordt er rekening gehouden met de eigen goederen van de overledene. Die gaan niet naar de langstlevende. Die gaan naar zijn overige wettelijke erfgenamen.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com