Door het huwelijk worden echtgenoten automatisch elkaars erfgenaam

 

Op de gezinswoning en de inboedel daarvan heeft de langstlevende steeds een reservatair erfrecht. Hij of zij erft dit steeds in vruchtgebruik.

 

In het algemeen heeft de langstlevende echtgenoot een reservatair erfrecht omvattende de het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap.

Ingeval van feitelijke scheiding is het mogelijk dat de echtgenoten elkaar onterven via een ontervend testament.

 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com