Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot

1. De wet voorziet alleen in het erven van vruchtgebruik

2. De lanstlevende mag meestal in de gezinswoning blijven wonen

3. Ingeval van feitelijke scheiding kan men soms zijn echtgenoot volledig onterven

4. Bij testament kan men soms het erfrecht beperken tot het vruchtgebruik op de helft

5. Het is soms mogelijk in onderling akkoord tussen de echtgenoten het erfrecht bijna uit te sluiten