De wet voorziet dat de lanstlevende echtgenoot een vruchtgebruik erft op de volledige nalatenschap van de eerststervende echtgenoot

Zij of hij erft het vruchtgebruik op de nalatenschap van zijn of haar echtgenoot(e). De wet voorziet dat zijn het vruchtgebruik erft op de volledige nalatenschap van de overleden echtgenoot.

Testament

Het is steeds mogelijk zijn huwelijkspartner deels te onterven bij testament.

Feitelijke scheiding

De echtgenoot die de feitelijke scheiding heeft gevorderd kan zijn huwelijkspartner volledig onterven.

Echtscheiding onderlinge toestemming

In deze overeenkomst kan voorzien worden de de huwelijkspartners tijdens de echtscheidngsprocedure reeds niet meer van elkaar zullen erven, hoewel ze strikt genomen tijdens de procedure nog met elkaar gehuwd zijn.