De langstlevende mag meestal in de gezinswoning blijven wonen

Het is de bedoeling van de wetgever geweest, te voorzien in de absolute bescherming van het vruchtgebruik van de langstlevende op de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad.