Ingeval van feitelijke scvheiding kan men soms zijn echtgenoot volledig onterven

Er dient 6 maanden lang een feitelijk scheiding te zijn.

Degene die de andere wilt onterven moet de feitelijke scheiding gevorderd hebben.

Ingeval van echtscheidng zal er geen enkele erfrechtelijke aanspraak meer zijn

Zelfs tijdens de echtscheiding procedure kan het erfrecht conventioneel worden uitgesloten

Wat wel mogelijk is dat indien er onderhoudsgelden moeten betaald worden, deze plicht ook verder gaat na het overlijden van de onderhoudspichtige, zodat de onderhoudsuitkering ten laste valt van zijn nalatenschap.