De reserve van de langstlevnde bedraagt minstens het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap

De wet voorziet dat de langstlevende een vruchtgebruik erft op de volledige nalatenschap.

De wet voorziet in een reservatair erfrecht voor de langstlevende op minstens de helft van de nalatenschap.

Maar van de andere helft, kan het erfrecht in vruchtgebruik aan de langstlevende ontnomen worden.

Het vruchtgebruik op de gezinswoning wordt als absoluut beschouwd. Eigen kinderen zullen hun overlevende ouder nooit uit de gezinswoning kunnen zetten op basis van wat ze erven. Wat stiefouders betreft zou dit ook het geval zijn. Toch zijn er ook stemmen in de rechtsleer die zeggen dat je een stiefmoeder op straat mag zetten. De wet is onduidelijk in zijn formulering. Spijtig maar waar. Het hangt dan van de rechter af.