Art. 334bis. <W 31-03-1987, art. 38> Het kind dat tijdens het huwelijk verwekt wordt door een der echtgenoten en een andere persoon dan de echtgenoot mag in de echtelijke woonplaats niet worden opgevoed dan met toestemming van deze laatste.


Deze bepaling werd in 2007 opgeheven.