Het huwelijk en de voornaamste gezinswoning

1. De verhuurder moet de opzeg ook betekenen aan de huwelijkspartner van de persoon met wie hij een huwleijkscontract heeft gesloten

2. Zelfs indien de gezinswoning eigen is aan één van de huwelijkspartners, dan nog is de toestemming van de andere partner vereist om te kunnen verkopen

3.

 

 

rechtinbelgie@2747.com