Bijdrage in de lasten van de huishouding bij wettelijke samenwoning

Artikel 1477 BW regelt deze bijdrage op dwingende wijze. Een andere bijdrageplicht kunnen de samenwoners dus niet overeenkomen.

Maar de wet regelt enkel de lasten van het samenwonen.

Een regeling aangaande andere lasten, kan gekwalificeeerd worden als een schenking.

Zoals in huwelijkscontract met scheiding van goederen kan men overeenkomen dat de samenwonenden zullen geacht worden hun bijdrage van dag tot dag te hebben geleverd.

Samenwoning 2007: topics - dialogen - clausules