Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 1 :

Titel V. : Het huwelijk : Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten

Artikel 222 anno 2007:

Iedere schuld die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding van de kinderen, verbindt de andere echtgenoot hoofdelijk.

Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig zijn.


Rechtsleer - Rechtspraak