Inkomen van gehuwden

Onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel vinden we volgende regeling:

Gemeenschappelijk zijn:

1. de inkomsten uit de beroepsbezigheden van elk der echtgenoten, alle inkomsten of vergoedingen die ze vervangen of aanvullen, evenals de inkomsten uit openbare of particuliere mandaten;

2. de vruchten, inkomsten, interesten van hun eigen goederen;

(Bron: artikel 1405 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006)

2747.com / law / marriage / income

contact

Familiaal vermogensrecht: Huwelijksvermogensrecht

Notarieel recht

Fiscaal recht: inkomstenbelasting

Artikel 217 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006:
Iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten alleen en besteedt ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk.
Hij kan het overschot besteden voor de aanschaf van goederen in zoverre dit verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep; die goederen staan uitsluitend onder zijn bestuur.
Wat er daarna nog overblijft is onderworpen aan de regels van het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten.