Invordering van de inkomstenbelasting bij echtgenoten

In artikel 394 WIB wijkt het fiscaal recht af van het burgerlijk recht.

Zonder afwijking volgt het fiscale recht het burgerlijk recht.

Inzake huwelijksvermogensrecht bestaan er in het burgerlijk recht principes inzake verhaalbaarheid van schulden. Dat kunnen ook fiscale schulden zijn. Maar in de mate dat artikel 394 WIB hiervan afwijkt, heeft het voorrang op het huwelijksvermogensrecht.

Fiscaal gezien inzake inkomstenbelasting wordt niet zomaar rekening gehouden met het burgerrechtelijk statuut van goederen en inkomsten als eigen van een echtgenoot alleen. Artikel 394 WIB voorziet in een onttrekkingsmogelijkheid.

Deze onttrekkingsmogelijkheden staan open voor zowel gehuwden met zuivere scheiding van goederen als voor gehuwden met een gemeenschapsstelsel. Beroepsinkomen kan echter nooit eigen zijn in een gemeenschapsstelsel (en dus ook niet worden onttrokken aan het verhaal van de fiscus). Inkomsten van eigen goederen in een gemeenschapsstelsel kan men wel eigen maken in een huwelijkscontract.
Ficaal recht 2007 : topicsdialogenclausules